8X ĐẦM SEN

 

 

•Diện tích sàn xây dựng: 56.773 m2
•Diện tích khuôn viên: 6.188 m2
•Diện tích xây dựng: 2.494 m2
•Mật độ xây dựng: 40.3%
•Hệ số sử dụng đất: 7,4
•Số Block: 01 block
•Số tầng: 18 tầng
•Chiều cao xây dựng: 75m
•Số căn hộ: 594 căn

 

8X ĐẦM SEN

 

 

•Diện tích sàn xây dựng: 56.773 m2
•Diện tích khuôn viên: 6.188 m2
•Diện tích xây dựng: 2.494 m2
•Mật độ xây dựng: 40.3%
•Hệ số sử dụng đất: 7,4
•Số Block: 01 block
•Số tầng: 18 tầng
•Chiều cao xây dựng: 75m
•Số căn hộ: 594 căn

 

8X ĐẦM SEN

 

 

•Diện tích sàn xây dựng: 56.773 m2
•Diện tích khuôn viên: 6.188 m2
•Diện tích xây dựng: 2.494 m2
•Mật độ xây dựng: 40.3%
•Hệ số sử dụng đất: 7,4
•Số Block: 01 block
•Số tầng: 18 tầng
•Chiều cao xây dựng: 75m
•Số căn hộ: 594 căn