GEMRIVERSIDE

 

 

 1. Vị trí: Khu dân cư Nam Rạch Chiếc, Quận 2
 2. Chủ đầu tư dự án: Đất Xanh Group
 3. Tổng diện tích toàn khu: 6.7 ha với mật độ xây dựng khối đế 31%.
 4. Tổng diện tích sàn xây dựng: 379.467 m2 với mật độ xây dựng khối tháp 24%.
 5. Qui mô: 12 Block cao từ 33 – 34 tầng.
 6. Số căn hộ: 3175 căn hộ bao gồm: 96 căn hộ penhouse, 3045 căn hộ cao cấp, 34 căn hộ DuplexVilla.
 7. Dự kiến bàn giao: Quý III/2020 (Dự tính hoặc có thể sớm hơn)
 8. Bảo lãnh tài chính: Viettinbank hỗ trợ và cho vay 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi nhất trong 20 năm.

 

GEMRIVERSIDE

 

 

 1. Vị trí: Khu dân cư Nam Rạch Chiếc, Quận 2
 2. Chủ đầu tư dự án: Đất Xanh Group
 3. Tổng diện tích toàn khu: 6.7 ha với mật độ xây dựng khối đế 31%.
 4. Tổng diện tích sàn xây dựng: 379.467 m2 với mật độ xây dựng khối tháp 24%.
 5. Qui mô: 12 Block cao từ 33 – 34 tầng.
 6. Số căn hộ: 3175 căn hộ bao gồm: 96 căn hộ penhouse, 3045 căn hộ cao cấp, 34 căn hộ DuplexVilla.
 7. Dự kiến bàn giao: Quý III/2020 (Dự tính hoặc có thể sớm hơn)
 8. Bảo lãnh tài chính: Viettinbank hỗ trợ và cho vay 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi nhất trong 20 năm.

 

GEMRIVERSIDE

 

 

 1. Vị trí: Khu dân cư Nam Rạch Chiếc, Quận 2
 2. Chủ đầu tư dự án: Đất Xanh Group
 3. Tổng diện tích toàn khu: 6.7 ha với mật độ xây dựng khối đế 31%.
 4. Tổng diện tích sàn xây dựng: 379.467 m2 với mật độ xây dựng khối tháp 24%.
 5. Qui mô: 12 Block cao từ 33 – 34 tầng.
 6. Số căn hộ: 3175 căn hộ bao gồm: 96 căn hộ penhouse, 3045 căn hộ cao cấp, 34 căn hộ DuplexVilla.
 7. Dự kiến bàn giao: Quý III/2020 (Dự tính hoặc có thể sớm hơn)
 8. Bảo lãnh tài chính: Viettinbank hỗ trợ và cho vay 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi nhất trong 20 năm.