LAVITA GARDEN

 

 

• Vị trí: Đường số 3, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM
• Diện tích khu đất: 9.581,70m2
• Số block: 02 block
• Tầng cao: 21 tầng
• Tổng số căn hộ: 648 căn

 

LAVITA GARDEN

 

 

• Vị trí: Đường số 3, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM
• Diện tích khu đất: 9.581,70m2
• Số block: 02 block
• Tầng cao: 21 tầng
• Tổng số căn hộ: 648 căn

 

LAVITA GARDEN

 

 

• Vị trí: Đường số 3, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM
• Diện tích khu đất: 9.581,70m2
• Số block: 02 block
• Tầng cao: 21 tầng
• Tổng số căn hộ: 648 căn