Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX

 

 

 Vị trí: Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
 Diện tích toàn khu đất: 75.224,5m2 
 Số block: 05
 Số tầng: 34 tầng
 Số tầng hầm: 01 tầng
 Số căn hộ: 3.580 (04 blocks; diện tích từ 53,2 - 86,69m2)
 Số căn: 12 căn
 Số căn trệt thương mại: 53 căn và khu TTTM

 

Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX

 

 

 Vị trí: Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
 Diện tích toàn khu đất: 75.224,5m2 
 Số block: 05
 Số tầng: 34 tầng
 Số tầng hầm: 01 tầng
 Số căn hộ: 3.580 (04 blocks; diện tích từ 53,2 - 86,69m2)
 Số căn: 12 căn
 Số căn trệt thương mại: 53 căn và khu TTTM

 

Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX

 

 

 Vị trí: Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
 Diện tích toàn khu đất: 75.224,5m2 
 Số block: 05
 Số tầng: 34 tầng
 Số tầng hầm: 01 tầng
 Số căn hộ: 3.580 (04 blocks; diện tích từ 53,2 - 86,69m2)
 Số căn: 12 căn
 Số căn trệt thương mại: 53 căn và khu TTTM