SAMSORA RIVERSIDE

 

 

 1.  Vị trí: Dĩ An, Bình Dương (Ngay chân cầu Đồng Nai).

 2.  Chủ Đầu tư: Samland.

 3. Phát triển dự án: Đất Xanh Premium.

 4. Diện tích xây dựng : 14.405,8 m2.

 5. Mật độ xây dựng  : 39%.

 6. Tầng cao xây dựng: 23 tầng cao.

 7. Số lượng căn hộ: 1.125 căn. Gồm 3 Block.

 8. Diện tích căn hộ:  
  Căn 1PN: (33.97 - 38.92m2)
  Căn 2PN: (45.82 - 48.92 - 55.78m2).

 

SAMSORA RIVERSIDE

 

 

 1.  Vị trí: Dĩ An, Bình Dương (Ngay chân cầu Đồng Nai).

 2.  Chủ Đầu tư: Samland.

 3. Phát triển dự án: Đất Xanh Premium.

 4. Diện tích xây dựng : 14.405,8 m2.

 5. Mật độ xây dựng  : 39%.

 6. Tầng cao xây dựng: 23 tầng cao.

 7. Số lượng căn hộ: 1.125 căn. Gồm 3 Block.

 8. Diện tích căn hộ:  
  Căn 1PN: (33.97 - 38.92m2)
  Căn 2PN: (45.82 - 48.92 - 55.78m2).

 

SAMSORA RIVERSIDE

 

 

 1.  Vị trí: Dĩ An, Bình Dương (Ngay chân cầu Đồng Nai).

 2.  Chủ Đầu tư: Samland.

 3. Phát triển dự án: Đất Xanh Premium.

 4. Diện tích xây dựng : 14.405,8 m2.

 5. Mật độ xây dựng  : 39%.

 6. Tầng cao xây dựng: 23 tầng cao.

 7. Số lượng căn hộ: 1.125 căn. Gồm 3 Block.

 8. Diện tích căn hộ:  
  Căn 1PN: (33.97 - 38.92m2)
  Căn 2PN: (45.82 - 48.92 - 55.78m2).