SKY CENTER

 

 

• Vị trí: Số 10 Phổ Quang, phường 2,quận Tân Bình, TP.HCM
• Diện tích khu đất: 11.997,2 m2
• Loại hình: Căn hộ, Trung tâm thương mại, Office-tel, Shop house
• Mật độ xây dựng: 39,8%
• Tầng cao: 16 tầng (chưa bao gồm tầng lửng) + 2 tầng hầm
• Số lượng office-tel: 360 căn (33,2 - 69,93 m2
• Tổng số căn hộ: 495 căn

 

SKY CENTER

 

 

• Vị trí: Số 10 Phổ Quang, phường 2,quận Tân Bình, TP.HCM
• Diện tích khu đất: 11.997,2 m2
• Loại hình: Căn hộ, Trung tâm thương mại, Office-tel, Shop house
• Mật độ xây dựng: 39,8%
• Tầng cao: 16 tầng (chưa bao gồm tầng lửng) + 2 tầng hầm
• Số lượng office-tel: 360 căn (33,2 - 69,93 m2
• Tổng số căn hộ: 495 căn

 

SKY CENTER

 

 

• Vị trí: Số 10 Phổ Quang, phường 2,quận Tân Bình, TP.HCM
• Diện tích khu đất: 11.997,2 m2
• Loại hình: Căn hộ, Trung tâm thương mại, Office-tel, Shop house
• Mật độ xây dựng: 39,8%
• Tầng cao: 16 tầng (chưa bao gồm tầng lửng) + 2 tầng hầm
• Số lượng office-tel: 360 căn (33,2 - 69,93 m2
• Tổng số căn hộ: 495 căn